CE-märkning

LabLink är en CE-märkt medicinteknisk produkt vilket innebär att vi som tillverkare försäkrar att produkten uppfyller tillämpliga krav i lag (1993:584) om medicintekniska produkter samt i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter.

Kort sagt är det en sorts kvalitetsmärkning som visar att produktens konstruktion och dokumentation uppfyller lag och föreskrifter. Det innebär också att det ska finnas en systematisk riskhantering och att erfarenheter från användning av produkten följs upp.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida.