Från konkreta behov skapas framtidens e-hälsotjänst

Effektivisera hälso- och sjukvården genom att kombinera människors möjlighet att själva mäta sina hälsovärden med att säkert kunna dela resultat med vårdgivare.

Vi vill ta vara på den senaste tekniken när det gäller hälsoprylar och utnyttja möjligheterna med trådlösa hälsomätare. Till exempel blodtrycksmätare, vågar och aktivitetsmätare.

 • Lagra hälsovärden

  Till exempel blodtryck, vikt och PEF-värde.

 • Fyll i självskattningsskalor

  Inom hälso- och sjukvården används ofta olika självskattningsskalor som kan hjälpa till att hitta sjukdomar och följa upp behandlingsresultat.

 • Koppla ihop med trådlösa mätare

  Klicka för att läsa mer

 • Enkelt dela resultat med vårdgivare

  Du väljer om du vill dela dina resultat med vårdenheter och vårdpersonal.

 • Utvecklad av läkare i primärvården

  En stark förankring i vården. Skapad ur ett reellt behov av bättre e-hälsotjänster.

 • Läs mer

blogger-336371_640
För både små och stora skärmar
stethoscope-1584223_640
Utvecklad av läkare
combination-lock-1239012
Krypterad överföring
Withings
Koppla ihop med trådlösa mätare

Hälsoprylar

Det finns mängder av hälsoprylar på marknaden som kan mäta olika hälsovärden. Det är allt från blodtrycksmätare och blodsockermätare till stegräknare och sömnsensorer.

Med LabLink kan du koppla ihop med de större och mer kända tillverkarna av mätare och på det sättet enkelt lagra och dela dina hälsovärden med din vårdgivare.

I nuläget har vi tillfälligt stoppat möjligheten att koppla ihop med Whitings (Nokias) produkter då de gjort en förändring i deras API (koppling). Möjligheten förväntas komma tillbaka under året. Stöd för Fitbit, iHealth, Misfit och Omron arbetas också med.

Medarbetare?

Jobbar du på en vårdenhet som är ansluten till LabLink kan du begära att få bli uppgraderad till medarbetare (kräver att du är inloggad). Begäran hanteras av vårdenhetens tjänsteadministratör. För dokumentation se supportsidan.

Uppgradera